Rozpis vystoupení


Časy vystoupení účinkujících


  • 14:00    Zahájení - Will the Circle Be Unbroken
  • 14:10    eFeM Grass

  • 15:10    Vrtáci

  • 16:10    Whiskey Before Breakfast

  • 17:10    Early Times

  • 18:10    Chanson Tap

  • 18:50    Ptačoroko

  • 19:50    Sváťa Kotas Band

  • 20:50    BlueRej


Časy jsou orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změny.


Reklama: